Verkkopalvelut

B2:n pisimpään jatkunut toiminnan muoto ovat erinäiset maksuttomat verkkopalvelut. Tältä sivulta löydät yleisimmät palvelut, mutta erikoisempien tarpeiden kanssakin kannattaa olla yhteydessä.

Kotisivupalvelut

Perinteisin B2:n tarjoama palvelu on kotisivutila. Kotisivuja voi käyttää parhaaksi katsomillaan tavoilla. Palvelimemme tukevat useita erilaisia tekniikoita, joiden avulla sivuille voi asentaa useita erilaisia ohjelmistoja, kuten blogeja, julkaisualustoja ja yhteisöpalveluja. Yleisin käytetty palvelu on Wordpress, jonka voimme asentaa käyttövalmiiksi. Lisätietoja teknisistä mahdollisuuksista löydät helpdesk-sivulta. Kotisivupalvelu voidaan myöntää käyttöön välittömästi, mikäli hakemuksen vastaanottanut B2:n jäsen hyväksyy sen. Shell-tason pääsy on myös saatavilla perusteltuun tarpeeseen.

Suojaamme sivustot lähtökohtaisesti aina Let's Encrypt -varmenteella, ellei käyttäjä erityisesti esitä muuta toivomusta.

Verkko-osoitteet

B2 voi tarjota myös apua verkko-osoitteen hankinnassa ja ylläpidossa (nimipalvelut). Normaalitilanteissa verkkotunnusta tarvitseva taho hankkii halutun tunnuksen itse tai kauttamme ja vastaa rekisteröinnin kuluista rekisteriviranomaiselle tai hänen edustajalle. Vuosittainen kulu on yleensä n. 10-15 euron luokkaa. Mikäli hakijalla ei ole taloudellista mahdollisuutta verkkotunnuksen hakuun, B2:lta voi anoa avustusta tunnuksen rekisteröintimaksujen kattamiseksi.

Voimme tarjota myös .fi-verkkotunnuksen välittäjäpalvelun yhteistyöverkostomme kautta.

Virtuaalipalvelimet

Käytössä on laaja virtualisointialusta varajärjestelmineen, josta voidaan hakemusta vastaan myöntää käyttöön virtuaalipalvelimia. Edellytämme hakijalta teknologista osaamista aiheesta sekä selkeää kirjallista hakemusta.

Valmiit sovellukset

Ylläpidämme kokoelmaa valmiita verkkopalveluita, kuten postituslistapalvelinta ja sähköpostien ohjausjärjestelmää. Yleisötapahtumien järjestäjille suosittelemme tutustumista tukemaamme Kompassi-palveluun, joka voi tarjota epäkaupalliselle toimijalle ratkaisun mm. vapaaehtoistyövoiman hallintaan, dokumentaatioon, lipunmyyntiin, ohjelmasuunnitteluun ja muihin tarpeisiin.

Velhosto-verkkopalvelut

Velhosto-verkkopalvelut ovat kokoelma käyttövalmiita verkkopalveluita, jotka ovat saatavilla B2:n kohdeyleisölle maksutta. Niiden käyttöönotto ei edellytä teknistä osaamista tai omien määritysten tekemistä.

Velhosto-yleisnimi ja verkkotunnus velhosto.fi on varattu yhteisprojekteille, järjestelmille ja palveluille jotka on toteutettu B2:n lisäksi yhden tai useamman yrityskumppanin kanssa. Tiettyjä palveluita ei ole mielekästä rakentaa erikseen kaupallisille ja epäkaupallisille toimijoille pienten ja keskisuurten tarpeiden tapauksessa. Palvelut sijaitsevat fyysisesti samoissa tiloissa kun B2:n muut verkkopalvelut, kotimaisissa konesaleissa.

Torvi - sähköpostipalvelut

Torvi on Velhoston alaisuudessa pyörivä perinteinen postilaatikkopalvelin, tarjoten sähköpostipalveluja niihin tapauksiin, missä esimerkiksi tietoturvasyyt estävät Googlen tai Microsoftin palvelujen käytön. Käytössä on webmail sekä standardit sähköpostin rajapinnat (IMAPS, SMTPS), joilla postia voi lukea niin mobiililaitteilla kuin perinteisillä tietokoneillakin.

Ensisijaisena sähköpostiratkaisuna suosittelemme Googlen Workspace-palveluita, jotka ovat maksuttomia epäkaupallisille tahoille. Voimme avustaa käyttöönotossa sekä verkkotunnuksen asetuksissa.

Xfer - tiedostojen lähetys

Velhosto xfer on suurikokoisten tiedostojen ja/tai suurten tiedostomäärien lähetykseen kehitetty verkkopalvelu. Järjestelmää voi käyttää esimerkiksi yleisötapahtumissa tarvittavien videomateriaalien lähettämiseen. Järjestelmä toimii lähetyskoodeilla, joita voi pyytää B2:lta. Jokainen lähetyskoodi yhdistetään sähköpostiosoitteeseen. Tiedostojen lähettäjä kirjoittaa lähetyskoodin, omat tietonsa sekä raahaa lähetysikkunaan halutut tiedostot. Kun hän painaa lähetysnappia, lähetetystä tiedostosta tulee ilmoitus sovittuun sähköpostiosoitteeseen tai -osoitteisiin. Tiedostot voi ladata em. ilmoitusviestin avulla. Palvelu on suomen- ja englanninkielinen.