Historia

Säätöyhteisö B2 ry:n historian varrelle mahtuu monenmoista säätöön liittyvää tapahtumaa. Muutamat tärkeimmät vaiheemme on kerrattu tällä sivulla

Project B2 ja Vekoduck.com

Ensimmäinen toiminnan sykäys lähti vuoden 1997 alkuvaiheilla tuoreen QuakeWorld-verkkopelin ympäriltä. Halusimme perustaa epäkaupallisen verkkoyhteisön tarjoamaan kotisivutilaa sekä oleellista sisältöä kotimaisille harrastajille. Ensimmäisen noin vuoden Vekoduck toimi täysin itsenäisesti, sittemmin pari vuotta yhteistyössä Internet-operaattorien verkkopelien palvelintoiminnan kanssa. Osa toiminnasta muuttui kaupallisesti operoiduksi lähellä vuosituhannen vaihdetta ja toimi nimellä Tiimipeli.net. Kun kyseisen palvelun kaupallinen ylläpito lopetettiin vuoden 2002 jälkeen, otti B2 hoidettavakseen palveluun jääneet viimeiset verkkopeliyhteisöjen kotisivut. Näin ollen se osuus Tiimipeli.net:stä joka alunperin perustui täysin epäkaupalliseen toimintaan, päätyi "takaisin" B2:lle joka oli siihen mennessä jo täysin dedikoitunut epäkaupallisten tahojen tukijaksi.

Historian toinen puolisko alkoi muodostumaan vuoden 1998 aikana erilaisten japanilaisen animaation erityisalojen harrastajien keskuudessa. Ensimmäiseksi varsinaiseksi tehtäväksi tuli teknisten resurssien, aluksi lähinnä sähköpostilistojen tarjoaminen näiden harrastajien käyttöön. Ongelma oli jo silloin pitkälti sama kun nykypäivänä. Pääosa palveluista, niin ilmaisista kuin maksullisista, on suunniteltu nk. mainstream-asenteella, eli pienemmät erikoisalojen piirissä toimivat harrastajaryhmät eivät helposti saa tarvisemiaan teknisiä resursseja käyttöön. Ongelman havaittuamme, halusimme lyhyesti sanoen kehittää avoimelle mielelle sopivia tukipalveluita. Näiden osalta päätimme toimia eri nimellä kun saman porukan verkkopeliyhteisöt ja nimeksi kehkeytyi eri vaiheiden myötä Project B2.

Eleisempikin lähtökohtamme on ollut toimintamme koko ajan käyttökynnyksen madaltaminen. Mielestämme on väärin edellyttää jokaiselta käyttäjältä kaiken kattavaa teknistä tietämystä, jota voidaan aika ajoin tarvita esimerkiksi keskusteluverkkojen käytössä. Tekniikan vauhdissa pysyminen on kivuliasta ja monesti yhtä turhaa. Tavoitteemme on ollut madaltaa kynnystä teknisissä ratkaisuissa ja tuoda niitä näin yhä suurempien käyttäjämäärien ulottuville, kuitenkaan vieraannuttamatta paremmin tekniikan hallitsevia käyttäjiä. Tämä oli lähtökohtamme niin Vekoduckin kuin Project B2:n alkuvaiheilla.

Säätöyhteisö B2 ry

Vuoden 2003 puolivälissä päätimme rekisteröidä yhdistyksemme virallisesti. Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi hakemuksen viimein vuoden 2004 alussa. Rekisteröinnin tarkoituksena oli ennen kaikkea helpottaa erilaisten yhteistyösopimusten aikaansaamista.

Vuosina 2004-2008 teimme aktiivisesti toimia räjähdysmaisesti kasvaneen japanilaisen pop-kulttuurin harrastajien parissa, tarjoten kotisivutilaa ja muita resursseja kymmenille yhdistyksille, yhteisöille ja tapahtumille. Tänä aikana B2:n toimesta perustettiin muun muassa Cosplay Finland Tour, joka toteutti B2:n toiminnan tukemisen periaatetta cosplayharrastajien parissa sekä Aniki.fi, joka toimi useita vuosia Suomen suurimpana japanin pop-kulttuurin yhteisöpalveluna, hiljentyen vähitellen vasta facebookin kasvavan suosion myötä. Tänä aikana B2 nousi myös aktiiviseksi monien tapahtumien järjestelyissä, jossain määrin myös hallinnollisissa tehtävissä.

Yhteisön kasvettua ja osoitettua sekä halua että mahdollisuutta toteuttaa uudenlaisia tapahtumia ja toimia yhä laajemmin, päätettiin B2:n parissa jättäytyä hieman sivummalle harrastuksen toteuttamisesta. Toimemme tukijoukkoina olivat edelleen tarpeellisia, mutta uusien ihmisten myötä esille tulleet uudet ideat tarvitsivat tilaa, jolloin oli tärkeää antaa uusien tekijöiden nousta esille. Monessa mittakaavassa tämä periaate on ollut tärkeä B2:n omassa sekä sen jäsenten harrastushistorioissa. Vaihtuvuus on tärkeää.

Kartan laajeneminen

Vuosien varrella tuli yhä selvemmäksi, että sananvapauden tila Suomessa on varsin kyseenalainen. Vuosien 2007-2008 tienoilla päädyimme seuraamaan monien aiheesta huolestuneiden tahojen liikkeitä. Sen myötä olemme tukeneet useita kansanliikkeitä ja kansalaisjärjestöjä, joiden periaatteena on nostaa esille sananvapauden puutteita, tietoyhteiskunnan kehityksen virheitä, perustuslain vastaisia toimia sekä muita tärkeitä yhteiskunnallisia aiheita. Katsoimme, että tukemamme pienet, usein vähemmistöjen asiaa ajavat yhteisöt olivat monien poliitikkojen hampaissa syyttä suotta. Valtaa pitävien ajama kehityksen suunta tukisi yhä vahvemmin suuria, monikansallisia toimijoita Internetissä kaikkien muiden kustannuksella. Internetin avoimuuden kaikki hyvät puolet olivat uhattuina.

Tapahtuneen myötä katsoimme, että kymmenvuotisjuhliemme jälkeen noin vuonna 2008, oli aihetta hieman muuttaa perusperiaatteitamme. Maassamme on monia tahoja, jotka eivät saa ääntään kuuluviin. Yhteisöillä on kykyä sanoa sanansa ja perustella näkökantansa, mutta kansalaisvaikuttaminen on rajattua, sillä poliittisesti vaikeat mielipiteet vaietaan herkästi kuoliaaksi. Tämän haasteen myötä halusimme ottaa päätehtäväksemme äänen antamisen mahdollisimman monille. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen tukeminen ei missään vaiheessa päätynyt päätehtäväksemme, mutta se on pitkään ollut toiminnan sivuosassa.

Tietojärjestelmiä ja taidetta

Harrastustapahtumien järjestämisen puolella kasvu alkoi olemaan huomattavaa ja kun vuosi 2010 saavutettiin, oli moni pieni harrastelijaprojekti alkanut uhkaavasti paisumaan jopa monikymmenkertaiseksi lähtökohtaansa nähden. Tässä vaiheessa myös tietojärjestelmien rajat alkoivat tulemaan vastaan. B2:n osalta tämä tarkoitti panostuksia useiden eri toimijoiden yhteisiin järjestelmiin. Kotisivutilan tarjonnalle on yhä kysyntää, mutta yhä useampi ratkaisu on tätä laajempi, edellyttäen virtuaalipalvelimia ja toiminnan jatkuvuuden turvaamista esim. useita eri konehuoneita käyttämällä. Vuoden 2015 tienoilla kohdeyleisön joukkoon on ilmestynyt myös ilahduttava määrä taiteen alan toimijoita. Kuten monet yhteiskuntaa seuraavat tahot ovat kommentoineet, tiukat taloudelliset ajat luovat kasvualustaa itsenäisille, riippumattomille taiteen tekijöille ja B2 haluaa olla myös heitä tukemassa.

Kulttuuri edelleen keskiössä

Vuoden 2016 keväällä, kun aloimme vähitellen tiedostamaan kaksikymmenvuotisjuhlien lähenemisen, päädyimme väsäämään uuden logon korvaamaan edellisen. Logon yhteyteen lanseerattiin myös motto "Kulttuurin tukija", joka on kuvastanut päätehtäväämme, työmme ydintä oikeastaan aivan alusta pitäen. Vaikka monia muita tempauksia onkin vuosien varrelle mahtunut, on kaikenlainen, -näköinen ja -värinen kulttuuri edustanut tukiemme saajista aina ylivertaista enemmistöä. Ruohonjuuritason fokuspisteissä on toki tapahtunut muutoksia - Cosplay Finland Tour (CFT) päätettiin ajaa vähitellen alas sen saavutettua alkuperäiset tarkoituksensa. Samalla ryhdyimme tukemaan kasvavaa vapaaehtoisvalokuvaajien yhteisöä voimakkaasti. Uusi Conikuvat.fi -yhteisö otti hoitaakseen myös CFT:n valokuvaustehtävät, jotka olivatkin vähitellen muodostuneet sen tärkeimmäksi palveluksi. Lisäksi päätimme virallistaa tukemme myös julkishallinnon nuoriso- ja kulttuurityölle. Epävirallisesti apua on annettu jo pitkään, jolloin asian kirjaaminen selkeästi tuntui hyvältä ajatukselta. Etenkin nykyisten kaltaisina talouden pula-aikoina tälle avulle on mitä ilmeisimmin voimakasta kysyntää eri puolilla maata.